Zadaj pytanie
wykładowcy


Program

Nowotwory układu limfoidalnego - prof. Tomasz Wróbel, prof. Jan Maciej Zaucha

 • Ostra białaczka limfoblastyczna
 • Chłoniaki nie-Hodgkina i Hodgkina
 • Przewlekła białaczka limfocytowa
 • Szpiczak plazmocytowy
 • Dyskusja

Nowotwory układu krwiotwórczego - prof. Agnieszka Wierzbowska, dr hab. Aleksandra Butrym, prof. nadzw.

 • Ostra białaczka szpikowa i zespoły mielodysplastyczne
 • Nowotwory mieloproliferacyjne (CML, MPN)
 • Dyskusja

Terapie komórkowe - prof. Lidia Gil, prof. Sebastian Giebel

 • Terapia CAR-T
 • Transplantacja komórek krwiotwórczych
 • Dyskusja

Zakażenia w hematologii z Covid-19 w tle - prof. Iwona Hus, prof. Jan Styczyński

 • SARS-CoV-2 w hematologii
 • Profilaktyka zakażeń w hematologii
 • Dyskusja

Powikłania zakrzepowo-zatorowe w hematologii - dr hab. Joanna Rupa-Matysek, dr Joanna Zdziarska

 • Postępowanie w chorobie zakrzepowo-zatorowej w chłoniakach
 • Powikłania krwotoczne w nowotworach hematologicznych
 • Dyskusja