Program

19.06.2024 | ŚRODA
16:00 – 16:05
OTWARCIE i PROWADZENIE | prof. Iwona Hus, prof. Lidia Gil
16:05 – 17:25
SESJA I: Nowotwory układu krwiotwórczego
prowadzenie: prof. Iwona Hus, prof. Lidia Gil
16:05 – 16:15
Ostra białaczka szpikowa | prof. Agnieszka Wierzbowska
16:15 – 16:25
Zespoły mielodysplastyczne | prof. Aleksandra Butrym
16:25 – 16:35
Nowotwory mieloproliferacyjne (CML, MPN) | prof. Joanna Góra-Tybor
16.35 – 16.45
Transplantacja komórek krwiotwórczych w nowotworach układu krwiotwórczego | prof. Grzegorz Helbig
16:45 – 17:00
WYKŁAD POD PATRONATEM
Terapie celowane w ostrej białaczce szpikowej | dr Andrzej Szczepaniak
17:00 – 17:15
WYKŁAD POD PATRONATEM
Leczenie MDS niższego ryzyka w świetle doniesień z ASH – wybrane zagadnienia | prof. Krzysztof Giannopoulos
17:15 – 17:25
Dyskusja
17:25 – 17:30
PRZERWA
17:30 – 18:35
SESJA II: Nowotwory układu limfoidalnego cz. I
prowadzenie: prof. Iwona Hus, prof. Lidia Gil
17:30 – 17:40
Ostra białaczka limfoblastyczna | prof. Sebastian Giebel
17:40 – 17:50
Chłoniaki nie-Hodgkina agresywne | prof. Tomasz Wróbel
17:50 – 18:00
Chłoniaki nie-Hodgkina indolentne | prof. Wojciech Jurczak 
18:00 – 18:10
Terapia CAR-T w chłoniakach | prof. Lidia Gil
18:10 – 18:25
WYKŁAD POD PATRONATEM
Najnowsze możliwości leczenia DLBCL - Lonkastuksymab tezyryny | prof. Jan Maciej Zaucha
18:25 – 18:35
Dyskusja
18:35 – 18:40
Przerwa
18:40 – 20:00
SESJA III: Nowotwory układu limfoidalnego cz. II
prowadzenie: prof. Iwona Hus, prof. Lidia Gil
18:40 – 18:50
Przewlekła białaczka limfocytowa | prof. Iwona Hus
18:50 – 19:00
Zanubrutynib w świetle doniesień kongresowych EHA 2024 | prof. Jan Maciej Zaucha
19:00 – 19:10
Szpiczak plazmocytowy | prof. Krzysztof Giannopoulos
19:10 – 19:20
Terapia CAR-T w szpiczaku plazmocytowym | dr hab. Dominik Dytfeld
19:20 – 19:35
WYKŁAD SPONSOROWANY
Akalabrutynib w doniesieniach EHA 2024 | prof. Iwona Hus
19:35 – 19:50
WYKŁAD SPONSOROWANY
Skuteczność ibrutynibu w 1L PBL - monoterapia i schemat ograniczony w czasie I+V  |  prof. Iwona Hus
19:50 – 20:00
Dyskusja
20:00 – 20:05
Przerwa
20:05 – 20:45
SESJA IV: Zaburzenia hemostazy
prowadzenie: prof. Iwona Hus, prof. Lidia Gil
20:05 – 20:15
Co nowego w hemofilii? | prof. Jerzy Windyga
20:15 – 21:25
Choroba zakrzepowo-zatorowa | dr hab. Joanna Rupa-Matysek
20:25 – 20:35
Małopłytkowości | prof. Jacek Treliński
20:35 – 20:45
Dyskusja
20:45
ZAKOŃCZENIE | prof. Iwona Hus, prof. Lidia Gil